Akhlak Mulia

Menjadi Pribadi Muslim yg Berakhlak

Ingat Nak, Islam itu rahmat bagi alam semesta, bukan hanya rahmat bagi kamu dan golonganmu tapi bagi seluruh umat manusia dan semesta. Sifat rahmat itu jelas bukan tukang ancam mau revolusi segala hanya karana takut masuk bui.

Renungan Tentang Sedekah

Kalau kita mau cari, mungkin kita bisa temukan dalil-dalil janji Allah yang akan memberi balasan di dunia berupa harta yang berlipat-lipat kepada mereka yang mau sedekah. Tapi ingat, janji Allah itupun adalah sebuah ujian. Allah sendiri mengatakan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan belaka.

Rendah Hatilah dalam Beragama

Jadi rendah hatilah. Kalau ada didepan mata yang amoral atau perbuatan maksiat, lebih dululah berdoa minta pertolongan Allah, agar terhindar dari itu. Itu lebih bijak daripada tunjuk hidung orang kafir atau munafik atau cabul.