Mencari Nama Bayi Perempuan Islami terdiri dari 3 suku Kata? Well baca 300 rangkaian nama yg ini!

 Klik “>” untuk melanjutkan 

Nama Bayi Perempuan Islami 3 suku Kata

Nama Bayi Perempuan Islami 3 suku Kata

Arti Nama

01. Qaidah Rashna Dinillah

 aturan sempurna agama Allah SWT
 qaidah
rashna
 aturan, rules
sempurna
 dinillah agama Allah

02. Qaifunnah Furtunah Mumtazah

 seorang filsuf yg smart & istimewa
 qaifunnah
furtunah
 ahli filsafat,filsuf
pandai, cerdas
 mumtazah istimewa

03. Qarirrah Qurratu Aini

 yg menjadi pemandangan yg menyejukkan mata untuk melipur lara
 qarrirah menyejukkan
 qurratu aini enak dilihat, melipur lara

04. Qayyimah Qatrun Nada

 yg lurus dan menjadi tetes embun
 qayyimah lurus
 qatrun nada tetesan embun

05. Qasidah Linailil Athiyyah

 yg menyengaja mendapat anugrah
 qasidah sengaja
 linailil athiyyah beroleh anugrah

06. Fitri Qathifah In’amillah

 yg suci memetik anugrah dari Allah SWT
 fitri
qathifah
 suci
memetik
 ina’millah karunia Allah

07. Qafisha Nurul Jannah

 yg gesit dan menjadi cahaya surga
 qafisha cekatan,tangkas
 nurul jannah cahaya surga

08. Qaribah Dinillah Al Muthi’ah

 Yang dekat dengan agama Allah SWT dan mentaati (perintah-Nya)
 qaribah
dinillah
 dekat
agama Allah
 al-muthi’ah mentaati perintah

09. Zahra Qurratu A’yuninnas

 yg putih dan menjadi pelipur lara bagi manusia
 zahra
qurratu
 putih bersih,suci
pelipur lara
 a’yuninnas manusia

10. Rabi’ah Nurul Fadillah

 putri keempat yg menjadi cahaya keutamaan
 rabi’ah subur, keempat
 nurul fadhillah cahaya keutamaan

11. Hafsya Fakhma Sa’diyah

 yg sungguh-sungguh, mulia dan bahagia
 hafsya
fakhma
 sungguh-sungguh
agung,luhur
 sa’diyah bahagia

12. Athira Qidzama Sayyidatunnisa

 pemimpin wanita yg harum dan mulia
 athira
qidzama
 wangi
mulia, dermawan
 sayyidatunnisa pemimpin wanita

13. Rabibah Nurul Ulya

 yg beruntung dan beroleh cahaya kemuliaan
 rabibah beruntung
 nurul ulya cahaya kemuliaan

14. Rahimah Dzatir Rajwa

 yg penyayang dan mempunyai harapan baik
 rahimah penyayang
 dzatir rajwa punya harapan baik

15. Rahmah Nurul Hasanah

 yg beroleh kasih sayang dan cahaya kebaikan
 rahmah welas asih
 nurul hasanah cahaya kebaikan

16. Fatina Risalah Ilahiyyah

 ajaran Ilahi yg memikat hati
 fatina memikat hati, menawan
 risalah ilahiyyah ajaran ilahi

17. Nafsiyyah Nur Halimah

 yg rela hati dan beroleh cahaya kesabaran
 nafsiyyah rela, ikhlas
 nur halimah cahaya kesabaran

18. Rafi’ah Darajah Alimah

 yg mengangkat derajat orang-orang berilmu
 rafi’ah mengangkat
 darajah alimah derajat orang pandai, berilmu

19. Zulekha Rafidatun Nisa

 yg pandai dan menjadi penolong kaum wanita
 zulekha smart, cerdas
 rafidatun nisa penolong kaum wanita

20. Rafidah Husnul Fuadi

 yg lembut dan baik hatinya
 rafidah lembut
 husnul fuadi baik hatinya

21. Zulema Rasyidah Dinillah

 yg tenang dan menjadi penunjuk ke agama Allah SWT
 zulema, zulaima
rasyidah
 tenang
menunjukkan
 dinillah agama Allah

22. Rakhi’ah Khasi’ah Mukhlisah

 yg ruku’, khusyu dan ikhlas
 rakhi’ah ruku’
 Khasi’ah Mukhlisah khusyu dan ikhlas

23. Rawahah Wardatul Khairi

 yg beroleh kesenangan dan menjadi mawar kebaikan
 rawahah kesenangan
 wardatul khairi mawar kebaikan

24. Ruqayyah Dzatul Hasanah

 yg lembut dan mempunyai kebaikan
 ruqayyah lembut wataknya
 dzatul hasanah beroleh kebaikan

25. Rufaidah Finailil Ghayah

 yg berhati-hati dalam mencapai tujuan
 rufaidah berhati-hati
 finailil ghayah mencapai tujuan

lanjutkan dengan Klik gambar ” > ” di atas

Mari Berkomentar...

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Categories: Nama Bayi Perempuan

Tags: