Mencari Nama Bayi Perempuan Islami terdiri dari 3 suku Kata? Well baca 300 rangkaian nama yg ini!

 Klik “>” untuk melanjutkan 

Nama Bayi Perempuan Islami 3 suku Kata

Nama Bayi Perempuan Islami 3 suku Kata

Arti Nama

01. Yamila Mahirah ‘Allamah

 yang cantik, pandai dan berilmu pengetahuan
 yamila
mahira
 cantik
cerdas, smart
 allamah bepengetahuan

02. Mannanah Khairul Muna

 yg menjadi pemberian terbaik
 mannanah pemberian
 khairul muna terbaik

03. Mahwa Da’watul Husna

 Yang diterima dakwah kebaikannya
 mahwa mutiara
 da’watul husna dakwah kebaikan

04. Mar’iyah Ma’shumah Nur Fitriyah

 Jiwa yang bersihn terjaga dari dosa dan memancarkan cahaya kesucian
 mar’iyah jiwa yg bersih
 ma’shumah
nur fitriyah
 terjaga dari dosa
cahaya kesucian

05. Maisunah Ummi Mukhtarah

 wanita lembut yg menjadi ibu pilihan
 maisunah wanita lembut
 ummi mukhtarah ibu pilihan

06. Mubashshirah Wardah Amalia

 bunga impian yg menjadi pembawa kabar gembira
 mubashshirah pembawa kabar baik
 wardah amalia bunga impian

07. Mahibah Nurul Fadillah

 yg berwibawa dan menjadi cahaya keutamaan
 mahibah bewibawa
 nurul fadhilah cahaya keutamaan

08. Fatiya Mukhlissah Ni’amillah

  wanita yang ikhlas akan karunia kenikmatan dari Allah SWT
 fatiya
mukhlissah
 wanita
yg ikhlas
 Ni’amillah karunia,kenikmatan dari Allah SWT

09. Wardani Mu’nisah Habibatullah

 mawar  yg halus dan menjadi kekasih Allah SWT
 wardani
mu’nisah
 bunga mawar
halus,lembut watak
 habibatullah kekasih Allah SWT

10. Yamila Musyrifah Daqiqah

 wanita cantik dan pengawas yg teliti
 yamila
musyrifah
 wanita cantik
pengawas
 daqiqah cermat

11. Yusni Nabighah Faiqah

 bunga yg cerdas dan unggul
 yusni
nabighah
 kembang, flower
pandai, smart
 faiqah unggul, ulung

12.  Yesnia Madia Ma’rufah

 bunga yg menyeru pada kebaikan
 yesnia, yasnia
madia
 kembang, flower
menyeru
 ma’rufah kebaikan

13. Nafishah Nailal Husna

 Wanita istimewa yang mendapatkan kebaikan
 nafishah yg istimewa
 nailal husna beroleh kebaikan

14. Nila Amalia Nabila

 semoga tergapai cita-cita yg mulia
 nila tercapai, tergapai
 amalia nabila cita-cita mulia

15. Nur Aini Mufrihah

 cahaya mata yg menyenangkan
 nur aini cahaya mata
 mufrihah menyenangkan

16. Nabighah Nailatul Hidayah

 yang cerdas dan memperoleh petunjuk
 nabighah smart, pandai
 nailatul hidayah beroleh petunjuk

17. Mafi’ah Imra’ah Mumtazah

 yg bermanfaat dan menjadi wanita yg istimewa
 mafi’ah berguna
 imra’ah mumtazah wanita istimewa

18. Na’imah Nailal Husna

 yg bahagia karena beroleh kebaikan
 na’imah bahagia
 nailal husna beroleh kebaikan

19. Najibah Nurul Amni

 yg mulia dan beroleh cahaya ketentraman
 najibah luhur, mulia
 nurul amni cahaya ketentraman

20. Nashahah Yemina Nafi’ah

 nasehat benar yg berguna
 nashahah
yemina, yamina
 nasehat,advice
pantas, benar, patut
 nafi’ah berguna

21. Nashirah Ummi Khultsum

 ibu cantik yg suka menolong
 nashirah menolong
 ummi khultsum ibu yg cantik

22. Nasyifah Khairi Shahibah

 yang arif sebaik-baik sahabat
 nasyifah arif, bijak
 khairi shahibah sebaik baik sahabat

23. Nurul Hidayah ad Dawam

 cahaya petunjuk yg langgeng
 nurul hidayah cahaya petunjuk
 ad dawam kekal, abadi

24. Nailal Husna Khairil Bariyyah

 yg beroleh kebaikan sebaik baik manusia
 nailal husna beroleh kebaikan
 khairil bariyyah sebaik baik manusia

25. Zahrani Nabila Salsabila

 bunga yg mulia dari mata air di surga
 Zahrani
nabila
 bunga, putih bersih
mulia
 salsabila mata air surgawi

baca juga: 100 Inspirasi Rangkaian Nama Bayi Perempuan Islami
lanjutkan dengan Klik gambar ” > ” di atas

Mari Berkomentar...

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Categories: Nama Bayi Perempuan

Tags: