Mencari Nama Bayi Perempuan Islami terdiri dari 3 suku Kata? Well baca 300 rangkaian nama yg ini!

 Klik “>” untuk melanjutkan 

Nama Bayi Perempuan Islami 3 suku Kata

Nama Bayi Perempuan Islami 3 suku Kata

Nama Bayi Perempuan Islami 3 suku Kata

Arti Nama

01. Labibah Nur Hayati

 yg cerdik dan menjadi cahaya kehidupan
 labibah smart,pandai
 nur hayati cahaya kehidupan

02. Shalihah Mujadillah Zhafira

 pejuang Allah SWT yg saleh dan beroleh kemenangan
 shalihah saleh,baik
 mujadillah
zhafira
 pejuang Allah SWT
kemenangan

03. Syafiqah Farwah Mardhiyyah

 yg lapang dada dan bermahkota keikhlasan
 syafiqah
farwah
 lapang dada
mahkota
 mardhiyyah ikhlas, diridhai Allah

04. Namira Mazaya Saniyyah

 yg bersih, istimewa dan luhur
 namira bersih
 mazaya
saniyyah
 istimewa
luhur, agung

05. Syarifah Namila Masrura

 yg mulia, gesit dan bahagia
 syarifah
namila
 mulia
cekatan,tangka
 masrura bahagia

06. Sabiqah Fahima Mumtazah

 yg berjaya, memahami dan istimewa
 sabiqah
fahima
 menang,jaya
memahami
 mumtazah istimewa

07. Sakha’u Mar’ah Shalihah

 wanita shalihah yg dermawan
 sakha’u murah hati
 mar’ah shalihah wanita salihah, baik

08. Shadiqoh Masruro Mubarokah 

 yg jujur dan penuh berkah
 shadiqoh
masruro
 jujur
bahagia,senang
 mubarokah berkah

09. Sa’iyah Shafa Jahidah

 yg tekun, lembut dan bersungguh sungguh
 sa’iyah
shafa
 giat, rajin
lembut
 jahidah sungguh-sungguh

10. Sa’iyah Khalisa Jahidah

 yg selamat, suci dan menjaga diri dari kekejian
 sa’iyah
khalisa
 selamat
bersih,suci
 jahidah menjaga diri dari kekejian

11. Sayyidah Husnul Muamalah

 pemimpin yg baik pergaulannya
 sayyidah pemimpin
 husnul muamalah pergaulan baik

12. Namila Masrura Shalamah

 yg cekatan, bahagia dan selamat
 namila
masrura
 tangkas, cekatan
senang,bahagia
 shalamah selamat

13. Shafiyah Halimah Luthfiyah

 yg menyejukkan, bijaksana dan penuh kelembutan
 shafiyah
halimah
 menyejukkan
bijak bestari
 luthfiyah kelembutan

14. Shadiqoh Qisthu Khoirunnisa

 yg jujur dan adil adalah sebaik baik wanita
 shadiqoh,shadiqah
qisthi
 jujur
adil, rezeki
 khoirunnisa sebaik baik wanita

15. Syahirah Syarifah Labibah

 wanita cerdas yg mashyur dan mulia
 syahirah terkenal
 syarifah
labibah
 mulia
perempuan cerdas

16. Naura Muhsina Mahmudah

 cahaya yang baik dan terpuji
 naura
muhsina
 cahaya
baik
 mahmudah terpuji

17. Tahni’ah Thayyibah Fithriya

 Ucapan selamat yang baik dan bermakna kesucian
 tahni’ah ucapan selamat
 thayyibah
fithriya
 yg baik
kesucian

18. Thalibah Tsaqibah Rasyida

 pelajar yg cerdas dan menunjukkan jalan kebaikan
 thalibah pelajar
 tsaqibah
rasyida
 cerdas
jalan kebaikan

19. Thariqah Nailil Hilmi

 Cara memperoleh sifat rendah hati
 thariqah cara
 nailil hilmi rendah hati

20. Tsamirah Warifah khalisa

 yg berbuah lebat dan murni
 tsamirah berbuah
 warifah
khalisa
 lebat
murni, bresih

21. Naila Tsaniyyah Munirah 

 anak kedua yg cerdik dan bersinar
 naila
tsaniyyah
 mulia, cerdik
kedua
 munirah bersinar

22. Tabi’ah Mashlahah Ummah

 Yang mengikuti kemaslahatan umat
 tabi’ah mengikuti
 mashlahah ummah kemaslahatan umat

23. Ulfah Thalidah Mahmudah

 yg lembut, mulia dan terpuji
 ulfah lembut
 thalidah mulia

24. Tamimah Luthfiya Rahmatillah

 rahmat Allah SWT yg lembut sempurna
 tamimah
luthfiya
 sempurna
lembut
 rahmatillah tamimah

25. Nabila Taqiyyah Dinillah

 yang cantik, lancar bicaranya dan taat beragama
 nabila
taqiyya
 cantik
fasih bicaranya
 dinillah agama Allah SWT

lanjutkan dengan Klik gambar ” > ” di atas

Mari Berkomentar...

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Categories: Nama Bayi Perempuan

Tags: